Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymsko na odcinku od m. Nadzież do m. Małgów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-04-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-05-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-04-12 13:51:53
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-29 11:37:23 (aktualizacja) przez Renata Stempniak