Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Kalisz na odcinku od m. Skarszew do m. Kalisz w tym wzmocnienie przepustu w miejscowości Skarszew

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-30
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-26 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-05-30 11:34:12
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-17 12:48:50 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek