Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz-Gądki w m. Swarzędz na odcinkach: od km 0+021,00 do km 0+173,00 i od km 0+281,50 do km 0+485,00.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-08-26
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2015-09-11 10:00:00

Opis zamówienia

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz-Gądki w m. Swarzędz na odcinkach: od km 0+021,00 do km 0+173,00 i od km 0+281,50 do km 0+485,00.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2015-08-26 13:16:36
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-16 14:49:17 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska