Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Kalisz na odcinku od m. Kamień do m. Skarszew

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-13
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-13 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-03-13 12:35:18
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-17 11:11:47 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska