Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Kalisz na odcinku od m. Kamień do m. Beznatka

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-06-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-02 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-06-12 12:45:22
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-24 09:53:44 (aktualizacja) przez Renata Stempniak