Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 449 w n. Kobyla Góra

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-06-06
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-30 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-06-06 12:17:36
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-06 11:40:06 (aktualizacja) przez Renata Stempniak