Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Ostrzeszów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-26
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-19 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-05-26 10:06:38
Ostatnia zmiana w dniu 2017-06-23 10:47:13 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek