Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Ostrzeszów ul. Grabowska

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-29
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-30 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-03-29 08:04:20
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-15 09:29:19 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska