Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Ostrzeszów – etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-23
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-02-08 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-01-23 13:08:44
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-09 09:36:59 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek