Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Kobyla Góra

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-09-07 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-08-01 11:54:36
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-03 08:43:34 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak