Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku Sobiesęki – granica województwa

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-28
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-02-28 12:46:08
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-24 10:02:57 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek