Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 447 w m. Mikstat

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-08-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-09-01 10:00:00

Opis zamówienia

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 447 w m. Mikstat

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2015-08-14 11:43:01
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-18 10:12:33 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek