Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 447 na odc. od skrzyżowania z drogą P 5583 do miejscowości Chlewo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-25
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-16 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-05-25 13:00:16
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-18 10:14:14 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek