Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 447 na odc. Od m. Chlewo do m. Grabów nad Prosną

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-03-12 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2019-02-19 13:39:47
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-01 12:50:51 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak