Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-08-18 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-07-24 13:39:39
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-07 13:02:12 (aktualizacja) przez Renata Stempniak