Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 444 m. Świeca

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-19 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-02-19 13:25:40
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-04 10:42:26 (aktualizacja) przez Renata Stempniak