Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 443 na odc. Tarce-Lubinia Mała

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-31
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-22 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-05-31 12:05:12
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-17 12:47:29 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek