Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 443 na odc. Bachorzew – Lubinia Mała

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-08-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-09-02 10:00:00

Opis zamówienia

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 443 na odc. Bachorzew – Lubinia Mała

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2015-08-14 11:54:44
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-16 11:05:53 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek