Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – Białobłoty w km 21+605 – 34+431

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-11-02
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-11-17 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-11-02 14:27:34
Ostatnia zmiana w dniu 2016-12-12 09:16:51 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek