Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz w m. Górne Grądy

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-02-27 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-02-07 10:49:03
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-03 08:42:10 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek