Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz w m. Bierzglinek wraz z remontem istniejących chodników

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-02
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-02-20 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-02-02 14:02:37
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-16 13:03:48 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek