Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo na odcinku Bugaj-Kozubiec w km 0+730 – 2+030

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-15
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-03-06 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2019-02-15 08:59:44
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-03 07:37:48 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska