Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 437 na odcinku Pokrzywnica – Koszkowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-13
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-07-28 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-10 19:43:42
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-26 09:50:37 (aktualizacja) przez Renata Stempniak