Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 436 odc. Boguszyn – Klęka od km 21+655,00 do km 23+250,00 i od km 24+355,00 do km 25+900,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-05-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-05-24 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-05-05 11:33:51
Ostatnia zmiana w dniu 2016-07-01 09:09:31 (aktualizacja) przez Renata Stempniak