Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 436 na odcinku Śrem – Chrząstowo od km 0+010,00 do km 1+000,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-09-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-10-14 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2019-09-27 12:56:38
Ostatnia zmiana w dniu 2019-11-14 09:03:04 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak