Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 432 Trzebania-Osieczna od km 5+900 do km 7+307

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-13
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-07-28 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-07-13 14:30:13
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-07 13:49:19 (aktualizacja) przez Renata Stempniak