Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice-Czacz w miejscowości Śniaty w km 12+167 – 13+996

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-08-16 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-07-24 11:01:31
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-22 08:35:04 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak