Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice-Czacz w m. Wilkowo Polskie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-04-05 14:09:09
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-29 08:04:13 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek