Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz w m. Wielichowo(ul. Dworcowa) i Wielichowo Wieś

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-05-12
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2016-05-27 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2016-05-12 10:55:57
Ostatnia zmiana w dniu 2016-06-30 12:22:31 (aktualizacja) przez Artur Ginter