Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz w m. Czacz – etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-26
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-03-15 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-02-26 12:20:42
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-23 13:05:43 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek