Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice-Czacz w m. Czacz – etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-22
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-26 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-03-22 09:45:55
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-18 09:20:19 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek