Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 308 Nowy Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo w m. Grodzisk Wielkopolski, ul. Europejska

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-05-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-05-20 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-05-05 12:35:41
Ostatnia zmiana w dniu 2016-06-30 10:32:45 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek