Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 308 Nowy Tomyśl - Grodzisk Wlkp. – Kościan - Kunowo na odcinku Grodzisk Wlkp.-Ujazd

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-13
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-07-29 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-10 19:59:49
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-08 08:53:52 (aktualizacja) przez Renata Stempniak