Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań – Bukowiec w m. Porażyn Dworzec

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-22
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-22 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-07-22 09:37:01
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-02 11:26:12 (aktualizacja) przez Renata Stempniak