Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań – Bukowiec na odcinku Wojnowice - Opalenica

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-02
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-10-19 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-10-02 14:36:43
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-28 10:20:01 (aktualizacja) przez Renata Stempniak