Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań – Bukowiec na odcinku Opalenica (obwodnica) – Porażyn w km 39+671 – 41+320

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-10-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-10-27 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-10-12 09:17:25
Ostatnia zmiana w dniu 2017-11-22 11:16:11 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek