Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 303 Świebodzin – Babimost – Powodowo w m. Grójec Wielki – odcinek II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-23
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-27 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-03-23 12:01:50
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-04 11:42:01 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek