Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Koło w m. Koło na ul. Włocławskiej

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-21
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-23 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-03-21 12:41:10
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-21 13:50:42 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska