Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew-Konin na odcinku Wola Łaszczowa-Posada i Posada - Konin

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-06
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-02-23 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-02-06 11:32:02
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-26 08:44:51 (aktualizacja) przez Renata Stempniak