Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Dąbie na odcinku od m. Sompolinek do m. Wierzbie, w m. Kłodawa ul. Bierzwieńska

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-07-27 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-07-07 11:40:58
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-28 12:57:12 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek