Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Dąbie na odcinku od m. Sompolinek do m. Wierzbie, w m. Kłodawa ul. Bierzwieńska i na odcinku od m. Korzecznik do m. Rysiny

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-06-02
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-27 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2017-06-02 14:26:29
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-04 13:11:47 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak