Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Dąbie na odcinku od m. Korzeczniki do m. Rysiny

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-13
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-08 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-02-13 14:36:47
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-11 08:51:44 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek