Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Dąbie na odcinku Jabłonka – Sławoszewek w km 19+400 do 26+000

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-06-06
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-29 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-06-06 09:01:00
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-18 11:11:43 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek