Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 197 Sławno - Waliszewo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-06-09
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-07-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-06-09 12:38:39
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-09 12:47:34 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek