Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku od m. Promno Stacja do ronda na ul. Fabrycznej w m. Pobiedziska

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-09
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-27 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-07-09 11:34:06
Ostatnia zmiana w dniu 2018-09-17 14:16:22 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek