Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 193 w m. Pietronki od km 7+100 do km 7+720

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-05-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-22 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-05-07 14:42:55
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-14 08:59:34 (aktualizacja) przez Renata Stempniak