Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 193 odcinek Pietronki - Studźce

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-08-09 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-07-24 09:14:47
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-27 14:00:40 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek