Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 193 odc. Tomczyce – Gołańcz od km. 27+400 do km. 29+100

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-09-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-09-22 10:00:00

Opis zamówienia

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 193 odc. Tomczyce – Gołańcz od km. 27+400 do km. 29+100

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-09-07 13:40:20
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-14 13:11:16 (aktualizacja) przez Renata Stempniak