Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Wymysław od km 3+470 do km 3+970

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-17 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-04-24 09:00:20
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-17 12:39:36 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek