Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 190 Na odcinku Wągrowiec – Łaziska, etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-08-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-08-27 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jacek Jakubowicz
Data publikacji: 2019-08-12 11:05:07
Ostatnia zmiana w dniu 2019-10-01 13:41:22 (aktualizacja) przez Jacek Jakubowicz